System och
integrationer för webben

Vi gillar att omfamna det enkla. Enkelhet och användbarhet är ledord och hörnstenar i hela vår verksamhet. Dessa två ord återspeglas i samtliga processer. Från idé och research, via planering, utformning och utveckling, hela vägen fram till färdig produkt och leverans.

Låter det intressant?

En lite annorlunda webb- och utvecklingsbyråUtveckling och drift av system, e-handel och integrationer.

Utöver utveckling och drift av traditionella hemsidor och webbutiker, bygger oddoffice även system för webben inom flera olika segment och branscher. Vi har specialiserat oss på integrationer mellan e-handel och olika affärssystem som exempelvis Fortnox. Odd Office driver även egna system inom tidrapportering och projekthantering.Kundmötet och arbetsprocessen på Odd Office

En lyhörd leverantör med fokus på kundens behov

Varje projekt är unikt - det är givet. Men arbetsprocessen från ett framgångsrikt projekt kan med fördel kopieras och gradvis förfinas för att så småningom bli en fulländad mall som kan appliceras på merparten av alla projekt.

Merparten av de projekt vi tar på Odd Office är av den arten att vi har en viss eller i många fall stor kunskap om kundens bransch och utmaningar, samt har en praktisk och upplevd erfarenhet av det behov som kunden vill fylla, eller det problem som kunden vill lösa. Detta är av enorm betydelse för slutprodukten då flera stora fallgropar kan undvikas.

Exempelvis så är det önskvärt att någon som bygger ett system för transportplanering någon gång har arbetat med transportplanering osv.

Helhetslösningar från idé till utveckling och leverans

Hur Odd Office kan hjälpa dig och ditt företag

Helheten i ett projekt är något som vi värnar om mycket starkt. Kunden har förtroende för oss och för att vi löser den antagna uppgiften på allra bästa sätt. Det mesta av det vi gör för våra kunder på Odd Office gör vi själva, så som projektledning, programmering och utveckling. IT är dock ett väldigt brett område så det finns givetvis delar där vi inte tillhör expertisen. På dessa områden tar vi hjälp av våra sammarbetspartner.

Kompletta system

Vi utvecklar kompletta nyckelfärdiga system för såväl beställare som i egen regi eller i vissa fall i ett delat driftsamarbete med kunden. Allt ifrån tidrapportering och projektuppföljning till transportplanering och hela sidosystem för bygghandeln.

Integration & datautbyte

Att kunna integrera din webbutik eller hemsida mot ett affärssystem eller ett bokföringsprogram kan göra att du och din rörelse sparar tid, pengar och onödiga vredesutbrott. Vi kan integrera mot de flesta aktörer på marknaden.

E-handel & webbutik

Vi bygger webbutiker åt kunder samtidigt som vi driver egna webbutiker. Vi fokuserar främst på flerbutiks-lösningar där en huvudbutik kan ha en eller flera satellitbutiker för att bättre kunna nischa sina produkter mot olika målgrupper.

Appar för Android & IOS

I vissa fall kan det vara önskvärt att istället för att bara ha en vanlig webbsida i mobilen ha en fullfjädrad app som kan laddas ner från Apple Store och Google play. Odd Office bygger appar för bägge plattformarna.

Ta en titt på några av våra arbeten

Läs mer om respektive arbete nedan och klicka gärna vidare på länkarna för mer information, samt möjlighet att besöka webbplatserna.

Det mesta är sunt förnuft och kan tyckas självklart...

..men det känns ändå vettigt att skriva ner vad vi står för. Läs gärna mer om våra kärnvärden i rutorna längre ner. Nedan följer Wikipedias beskrivning av termen kärnvärden.

"Kärnvärdena utgör centrum av varumärkesidentiteten och består av en relativt liten uppsättning ord eller begrepp, oftast 3-4 stycken. Häri ligger de associationer och värden som förblir oförändrade när varumärket exempelvis introduceras på nya marknader eller appliceras på nya produkter. Kärnvärdena är konstanta och måste kunna motstå tillfälliga förändringar som kan beröra andra delar av varumärket."

Projekt och arbeten som vi antar oss skall vara projekt som vi tror på. Vi skall anta projekt och ingå samarbeten med parter som vi har förtroende för och vars projekt vi tror kommer att lyckas.
Vi skall ha roligt på vår arbetstid och tycka att det vi håller på med ger oss både utmaning och tillfredsställelse. Vi skall använda de verktyg och skapa de förutsättningar som krävs på arbetet för att må bra både här och på vår fritid. Att må bra och vara en del av någonting är en förutsättning för att kunna leverera ett bra resultat.
Vi skall omsätta vår kunskap och våra erfarenheter på bästa sätt i kombination med en servicenivå som överträffar andras i vår ambition att ha långvariga kundrelationer.

Kontakta oss

Har du frågor om e-handel eller systemutveckling, eller behöver du kanske en integration mellan ditt affärssystem och ett externt system? Vad det än må vara så är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen via email eller telefon.

010-10 11 580

Spannarp 75, 432 77 Tvååker