Time tracking in the app.

Time recording is done either by the employee clocking in and out via their app or by retrospectively entering actual times – also via the app. Our recommendation is that people using the app also make some notes on what they have done during the day. This is to facilitate subsequent invoicing.

As soon as the times are reported, the employer has access to the information and can produce invoice and payroll documentation. In the same process, project management is also done.

Time accounting vision

Vision

Time recording should be easy.

Genom att göra tidredovisningen så enkel och smidig som vi har gjort den kommer alla med en minimal arbetsinsats att kunna hålla reda på sina arbetade timmar. Faktum är att om man arbetar med vårt system så tar det betydligt mindre tid än att tidredovisa på traditionellt vis genom pappersblanketter. För att inte tala om tiden du sparar in för den som skall fakturera och göra löner.

Med oddoffice tidredovisning blir er fakturering korrekt utan att man riskerar att tappa timmar. Det blir lättare att visa upp tillförlitliga rapporter kring arbetad tid för en kund som ifrågasätter åtgången tid.

Kort sagt – med vår tidredovisning blir ert företag administrativt korrekt med allt vad det innebär.

Create a 14-day trial account

Få full tillgång till systemet och alla dess funktioner i 14 dagar. Lägg till dina pågående projekt, bjud in dina medarbetare och prova oddoffice!